Koszyk jest pusty

Regulamin specjalny: 30 dni na zwrot

REGULAMIN SPECJALNY: 30 dni na zwrot

1. Niniejszy regulamin specjalny „30 dni na zwrot oraz 30 dni na darmowy zwrot” („Regulamin Specjalny”) stanowi rozwinięcie regulaminu sklepu internetowego Papilion.pl („Regulamin”) W zakresie nieuregulowanym wprost lub wyczerpująco w Regulaminie Specjalnym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. W razie niezgodności między postanowieniami Regulaminu Specjalnego i postanowieniami Regulaminu stosować należy postanowienia Regulaminu Specjalnego.

2. Postanowienia Regulaminu Specjalnego znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta w rozumieniu postanowienia VII.1 Regulaminu, który posiada konto w Sklepie Papilion.pl i kupuje Towary jako zarejestrowany użytkownik.

3. Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży również po 14-dniowym terminie, jak przewidziany w sekcji VII Regulaminu („Uprawnienie”), jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta zamawia nie więcej aniżeli 7 (siedem) sztuk Towarów w miesiącu kalendarzowym. Uprawnienie w żaden sposób nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jak przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Uprawnienie zwiększa jedynie zakres uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia 30 dni na zwrot” Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi dostarczyć Towar na następujący adres: Papilion.pl | TFGpl sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy przed upływem 30 (trzydziestu) dni od daty jego otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

5. Utrzymanie terminu na skorzystanie z Uprawnienia nie może być wiązane ani z datą oświadczenia woli skorzystania z Uprawnienia, ani z datą wysyłki zwracanego Towaru – istotna jest wyłącznie data efektywnego doręczenia tego Towaru na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego. Jeśli ostatni dzień 30-dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, efektywne dostarczenie Towaru po tym terminie pociąga za sobą utratę Uprawnienia.

6. W celu skorzystania z Uprawnienia należy wypełnić formularz zwrotu, dostępny na stronie internetowej (wersja elektroniczna TUTAJ) oraz wysłać zwracany Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

7. W przypadku dokonania jednorazowych zakupów na kwotę przewyższającą 250 zł Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta otrzymuje dodatkowe prawo: „30 dni na darmowy zwrot”, na koszt Sprzedającego. W tym celu sprzedający udostępni Konsumentowi opcję darmowego zwrotu. Zwroty dokonane w inny sposób niż wskazane w regulaminie, nie uzyskują prawa do „30 dni na darmowy zwrot”

8. Darmowego zwrotu dokonać można tylko raz w ramach jednego zamówienia. Koszt każdego następnego zwrotu w ramach tego samego zamówienia, pokrywa Konsument.

9. Darmowego zwrotu można dokonać w ciągu 30 dni od momentu odebrania paczki zgodnie z postanowieniami Regulaminu Specjalnego "30 dni na zwrot".

10. Aby dokonać zwrotu należy poprawnie wypełnić formularz zwrotu dostępny po zalogowaniu na konto Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta oraz wydrukować etykietę kurierską w celu nadania przesyłki. Przesyłki należy nadać za pośrednictwem DHL Parcel.

11. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia „30 dni na darmowy zwrot”, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta musi dostarczyć Towar na następujący adres: Papilion.pl | TFGpl sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy przed upływem 30 (trzydziestu) dni od daty jego otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Na Prawach Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

12. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Regulaminu Specjalnego, warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest:

a. brak śladów użytkowania, w szczególności Towar nie może być używany, a w przypadku odzieży i obuwia może być przymierzany jedynie na próbę;
b. zachowanie oryginalnych metek i oryginalnego opakowania; a także
c. prawidłowe wypełnienie, w tym w zakresie tożsamości Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, i dostarczenie formularza zwrotu (wersja elektroniczna TUTAJ).

13. Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Specjalnego lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta. W razie niepodjęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta odesłanego mu Towaru, Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta zostanie obciążony kosztami przechowania Towaru w stawce 10 (dziesięciu) złotych brutto za każdy dzień przechowania. Ponadto, BUTIK lub Agent może – w związku z zastrzeżonym tu prawem odkupu Towaru – potrącić wzajemną wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów przechowania.

14. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Promocją należy kierować na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: hello@papilion.pl

15. Promocja obowiązuje do 31.12.2021 r.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin sklepu Papilion.pl dostępny pod podanym linkiem: https://papilion.pl/Regulamin-cabout-zul-497.html.

 

Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Wersja obowiązująca do 31 grudnia 2020 r.

Aby uczynić korzystanie z serwisu bardziej komfortowym dla naszych użytkowników, staramy się dopasowywać dostępne w serwisie treści do potrzeb lub zainteresowań jego użytkowników. Umożliwiają nam to informacje, w tym Twoje dane osobowe, przechowywane w plikach cookies zapisanych w Twojej przeglądarce, które przetwarzamy w charakterze administratora danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Kontynuując korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce, wyrażasz TFGpl Sp. z o.o. zgodę za zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies. Więcej informacji na temat przetwarzania przez TFGpl Sp. z o.o. Twoich danych osobowych dostępnych jest w naszej Polityce prywatności.
Close
pixel